Testimonial Category: Exchange Student (outbound)

Life-changing…

I will always cherish the time I went to Japan as an international exchange student. And honestly, the whole thing wasn’t really something that I planned. Before I even applied for the program, I felt so intimidated by it. Me? Study abroad? Really?? But I took a leap of faith and tried to apply, what …

Life-changing… Read More »

Shuwa Circle

Nakatulong ang karanasan ng pag-exchange program bilang mag-aaral ng wikang Hapon, maging ng Filipino Sign Language dahil naaral ko rin ang Japanese Sign Language sa Sapporo kung saan pinakamataas ang bilang ng mga naninirahang bingi sa Japan. Sa pagkababad sa mga banyagang wika, mas nabuksan pa lalo ang mga mata ko sa ganda ng sariling …

Shuwa Circle Read More »